You are here

PREOBREMENITEV - OBREMENITEV KOLES VOZIČKA

PREOBREMENITEV (OVERLOAD) - Kakršna koli obremenitev kavlja, ki je večja od nazivne obremenitve.

DELILNI PREMER (PITCH DIAMETER) - Razdalja od središča do središča vrvi, napeljane po obodu bobna ali vrvenice, merjena iz središča bobna ali vrvenice.

PROTITOČNO ZAVIRANJE (PLUG) - Upravljanje krmilnika na takšen način, da se polarnost linijske napetosti ali fazno zaporedje motorja obrne, preden se vrtenje motorja ustavi, s čimer se ustvari nasprotni navor, ki deluje kot zavorna sila.

RELE ZA PROTITOČNO ZAVIRANJE (PLUGGING RELAY) - Tokovni rele, ki ga uporablja nadzorna plošča na mostu ali vozičku ter zaznava tok v sekundarnem tokokrogu motorja z izmeničnim tokom in omejuje nasprotni navor motorja do prve kontrolne točke, dokler se vrtenje motorja ne ustavi. V nadzorni plošči z enosmernim tokom rele opravlja enako funkcijo, tako da vzpostavi patentiran zaznavni tokokrog v rotorju motorja. (Včasih imenovan tudi rele za preprečevanje povratnega toka.)

TIRNICA MOSTU (RAIL, BRIDGE) - Tirnica, ki jo podpira nosilec oz. nosilci mostu in po kateri se premika voziček.

TIRNICA ŽERJAVNE PROGE (RAIL, RUNWAY) - Tirnica, ki jo podpirajo nosilci žerjavne proge in po kateri se premika žerjav.

DESNI KONEC (RIGHTHAND END) - Sklicevanje na dele ali dimenzije desno od sredine razpona, ko je opazovalec obrnjen proti strani žerjava z nosilcem s pogonom.

SEKUNDARNA NAPETOST (SECONDARY VOLTAGE) - Inducirana napetost odprtega vezja v rotorju motorja z navitim rotorjem (drsnimi obroči) v mirovanju, merjena prek drsnih obročev z nazivno napetostjo, dovedeno primarnemu (statorskemu) navitju.

PREČNA GRED (KVADRATNA GRED) (POGONSKA GRED) (SHAFT, CROSS (SQUARING SHAFT) (DRIVE SHAFT)) - Gred oz. gredi, ki segajo čez dolžino mostu in se uporabljajo za prenos navora z motorja na kolo oz. kolesa na vsaki strani mostu.

STRANSKI VLEK (SIDE PULL) - Del vleka dvižne vrvi, ki deluje v vodoravni smeri, ko dvižne vrvi ne obratujejo v navpični smeri.

RAZPON (SPAN) - Vodoravna razdalja med središči tirnic žerjavne proge.

VZMETNO VRAČANJE (SPRING RETURN) - Naprava, ki se uporablja za samodejno vračanje enote v nevtralni položaj, ko jo upravljavec sproži z ročnim krmilnikom, glavnim stikalom ali potisnim gumbom.

NAVOR PRI ZAVRTEM ROTORJU (TORQUE, LOCKED-ROTOR) - Najmanjši navor, ki ga motor s kratkostično kletko razvije v mirovanju pri vseh kotnih zamikih rotorja in z nazivno napetostjo, dovajano pri nazivni frekvenci. Ne velja za motorje z navitim rotorjem (drsnimi obroči).

OMAHNI NAVOR MOTORJA (TORQUE, MOTOR BREAKDOWN) - Največji navor, ki ga motor s kratkostično kletko ali navitim rotorjem (drsnimi obroči) razvije pri dovedeni nazivni napetosti pri nazivni frekvenci, ne da bi prišlo do nenadnega znižanja hitrosti.

NAVOR MOTORJA PRI POLNI OBREMENITVI (TORQUE, MOTOR FULL-LOAD) - Navor, ki ga razvije električni motor (z enosmernim ali izmeničnim tokom), da proizvede nazivno konjsko moč pri nazivni hitrosti ob polni obremenitvi.

NAJMANJŠI NAVOR DO POLNE OBREMENITVE MOTORJA (TORQUE, MOTOR PULL-UP) - Najmanjši navor, ki ga razvije motor s kratkostično kletko ali motor z navitim rotorjem (drsnimi obroči) v času pospeševanja iz mirovanja do hitrosti, pri kateri pride do omahnega navora. Pri motorjih s kratkostično kletko z 8 % ali večjim zdrsom so najmanjši navor do polne obremenitve, omahni navor in zagonski navor enaki in se pojavijo pri ničelni hitrosti.

STIK MED ŠKRIPČEVJEMA (TWO-BLOCKING) - Nenamerni fizični stik med spodnjim in zgornjim škripčevjem ali drugim delom vozička.

MREŽASTA PLOŠČA (WEB PLATE) - Navpična plošče oz. plošče, ki povezujejo zgornje in spodnje prirobnice ali pokrivne plošče nosilca.

MEDOSNA RAZDALJA (WHEELBASE) - Razdalja med središči skrajnih koles mostu ali vozička, merjena vzporedno s tirnico.

OBREMENITEV KOLES MOSTU (WHEEL LOAD, BRIDGE) - Navpična sila (brez trka) na katerem koli kolesu mostu, ki jo proizvede vsota nazivne obremenitve, teže vozička in teže mostu, pri čemer je voziček nameščen na mostu tako, da omogoča največjo možno obremenitev.

OBREMENITEV KOLES VOZIČKA (WHEEL LOAD, TROLLEY) - Navpična sila (brez trka) na katerem koli kolesu vozička, ki jo proizvaja vsota nazivne obremenitve in teže vozička.