You are here

NOSILEC MOSTU - TRAČNICA ZA VISEČO ŽICO

NOSILEC MOSTU (GIRDER, BRIDGE) - Glavni vodoravni nosilec žerjava, ki podpira voziček, je podprt s čelnimi nosilci in je pravokoten na žerjavno progo.

NOSILEC POGONA (NOSILEC "A"/”G1”) (GIRDER, DRIVE) - Nosilec mostu, na katerega sta pritrjena motor mostu in ohišje menjalnika. Pri žerjavih, ki imajo pogone na vsakem nosilcu, je to nosilec, na katerega so pritrjene nadzorne plošče in/ali kabina.

PROSTI NOSILEC (NOSILEC "B”/”G2”) (GIRDER, IDLER) - Nosilec mostu, na katerega ni pritrjen pogon mostu, vendar so nanj običajno nameščeni prevodniki mostu.

NOSILEC NA ŽERJAVNI PROGI (GIRDER, RUNWAY) - Vodoravni nosilec, ki je pritrjen na stebre stavbe. POMOŽNI (ŠTRLEČI) NOSILEC (GIRDER, Auxiliary) (OUTRIGGER)- Dodatni masiven ali mrežast nosilec, ki je nameščen vzporedno z mostnim nosilcem oz. nosilci in je namenjen za podporo steze, nadzornih plošč, kabine za upravljavca, in sicer za zmanjševanje torzijskih sil, ki bi jih takšni tovori lahko povzročili.

POMOŽNO DVIGALO (HOIST, AUXILIARY) -Dodatna dvigalna naprava, običajno zasnovana za ravnanje z lažjimi tovori pri višjih hitrostih od glavnega dvigala.

GLAVNO DVIGALO (HOIST, MAIN) - Primarni dvižni mehanizem za dvigovanje in spuščanje nazivnega bremena žerjava.

DOSTOP KAVLJA S KONČNEGA POLOŽAJA (HOOK APPROACH, END) - Najmanjša vodoravna razdalja med srednjim delom kavlja in sprednjo stranjo stene (ali stebrov) na koncu stavbe, gledano vzporedno z žerjavno progo.

DOSTOP KAVLJA S STRANI (HOOK APPROACH, SIDE) - Najmanjša vodoravna razdalja med srednjim delom kavlja (glavnega ali pomožnega) in srednjim delom tračnice žerjavne proge, gledano pravokotno na žerjavno progo.

KORAČNO KRMILJENJE (INCH (INCHING)) - Glejte "stopenjsko krmiljenje". Pogosto se nepravilno uporablja za sklicevanje na "počasno drsenje" (oglejte si pomen).

STOPENJSKO KRMILJENJE (JOG(INCH)) - Premikanje kavlja, vozička ali mostu v nizu kratkih, prekinjenih stopenj s trenutnim upravljanjem krmilnika.

LEVI KONEC (LEFTHAND END) - Sklicevanje na dele ali dimenzije levo od sredine razpona, ko je opazovalec obrnjen proti strani žerjava s pogonskim nosilcem.

DVIG (POMIK KAVLJA) (LIFT (HOOK TRAVEL)) - Največja navpična razdalja, ki jo lahko naredi kavelj, določena z dolžino vrvi in/ali številom utorov na bobnu.

KONČNO STIKALO (LIMIT SWITCH) - Električna naprava, s katero upravlja most, voziček ali dvigalo in se uporablja za prekinitev električnega tokokroga, vzpostavitev novega električnega tokokroga ali posredovanje opozorila.

LASTNA TEŽA (LOAD, DEAD) - Obremenitev/-ve zaradi žerjava, ki ostane/-jo stalna/-e glede na obravnavani element.

KORISTNA OBREMENITEV (LOAD, LIVE) - Obremenitev, ki se spreminja glede na obravnavani element. Koristna obremenitev vozička je sestavljena iz nazivne obremenitve in teže škripčevja. Koristna obremenitev mostu je sestavljena iz nazivne obremenitve in teže vozička.

NAZIVNA OBREMENITEV (LOAD, RATED) - Največja statična navpična obremenitev, za katero je zasnovan žerjav ali posamezno dvigalo.

PLAVAJOČE BREME (LOAD FLOAT) - Nadzorni sistem, ki omogoča brezkoračno delovanje dvigala pri dvigovanju ali spuščanju tovora v območju 04 % največje hitrost ter omogoča, da tovor zelo kratek čas nepremično visi, medtem ko je zadrževalna zavora sproščena.

GLAVNO STIKALO (MASTER SWITCH) - Ročno krmiljena naprava, ki regulira delovanje kontaktorjev in/ali pomožnih naprav za električno krmiljenje.

TRAČNICA ZA VISEČO ŽICO (MESSENGER TRACK) - Vodoravni del, ki je nameščen ob ograji ali nosilcu in podpira premične prenosnike, s katerih so obešene viseče žice. Viseče žice se lahko uporabljajo za prenos toka z mostu na voziček ali z mostu na visečo krmilno enoto.