You are here

VRTINČNI TOK - MERILNIK

VRTINČNI TOK (EDDY CURRENT) - Metoda uravnavanja ali zmanjševanja hitrosti z uporabo zavore za tovor z električno indukcijo.

MEHANSKO (MECHANICAL) - Metoda uravnavanja ali zmanjševanja hitrosti s trenjem.

REGENERATIVNO (REGENERATIVE) - Metoda uravnavanja hitrosti, pri kateri se električna energija, ki jo ustvarja motor, dovaja nazaj v sistem napajanja.

KRMILNIK (CONTROLLER) - Naprava ali skupina naprav, ki na nek vnaprej določen način regulirajo energijo, ki se dovaja motorju, s katerim so povezane.

ROČNI KRMILNIK (CONTROLLER, MANUAL) - Krmilnik z vsemi osnovnimi funkcijami, ki jih izvajajo ročno upravljane naprave.

NADZORNA PLOŠČA (CONTROL PANEL) - Sestav električnih komponent (magnetičnih ali statičnih), ki regulira pretok energije v ali iz motorja kot odziv na signale, ki jih pošilja glavno stikalo, krmilnik s potisnimi gumbi ali daljinski upravljalnik.

POKRIVNA PLOŠČA (COVER PLATE) - Zgornja ali spodnja plošča škatlastega nosilca.

ŽERJAV ZA RAVNANJE Z VROČO STALJENO KOVINO (LIVARSKIM LONCEM) (CRANE, HOT MOLTEN MATERIAL HANDLING (LADLE)) - Mostni žerjav, ki se uporablja za prevoz ali ulivanje staljenega materiala.

PORTALNI ŽERJAV ZA ZUNANJE SKLADIŠČENJE (CRANE, OUTDOOR STORAGE GANTRY) - Posebna vrsta portalnega žerjava z dolgim razponom in dolgimi nogami, ki se običajno uporablja za skladiščenje sipkega materiala, kot je ruda, premog, apnenec ali pesek. Ta vrsta žerjava ima praviloma en ali dva konca nosilca z nogami vzdolž nosilca.

POČASNO DRSENJE (CREEP SPEED) - Zelo počasna, konstantna, stalna, nespremenljiva hitrost premikanja dvigala, vozička ali mostu: običajno določena na 1 % do 10 % normalne najvišje hitrosti.

KRITIČNI TOVOR (CRITICAL LOAD) - Kritični tovor je po definiciji Jedrske regulatorne komisije tovor velikosti ali vrste, ki lahko v primeru padca v določenih pogojih povzroči škodo, ki lahko vodi v nesprejemljiv izpust radioaktivnih snovi ali zmanjša sposobnost varnega zaprtja obrata."

DEFORMACIJA ZARADI LASTNE TEŽE (DEFLECTION, DEAD LOAD) - Navpični premik nosilca mostu zaradi lastne teže in teže delov, ki so trajno pritrjeni nanj, kot npr. steza, pogonski mehanizem, motor in nadzorne plošče. Deformacijo zaradi lastne teže popolnoma izravna usločenost nosilca.

DEFORMACIJA ZARADI KORISTNE OBREMENITVE (DEFLECTION, LIVE LOAD) - Navpični premik nosilca mostu zaradi teže vozička in nazivne obremenitve.

MEMBRANA (DIAPHRAGM) - Navpična plošča (ali kanal) med mrežo nosilcev, ki podpira zgornjo pokrivno ploščo in tirnico mostu ter prenaša sile obremenitev koles vozička na mreže. Glejte sliko 44 v delu A razdelka VII.

TOČKA ZDRSA (DRIFT POINT) - Nadzorna točka med premikanjem, ki sproži električno zavoro brez napajanja motorja.

POGON (DRIVE) - Sestav motorja in menjalnika, ki se uporablja za poganjanje mostu ali vozička.

ČELNI NOSILEC (END TRUCK) - Sestav konstrukcijskih delov, koles, ležajev, osi itd., ki podpira nosilec oz. nosilce mostu ali prečne nosilce vozička.

IZPOSTAVLJENO (EXPOSED) - Omogoča nenameren stik (nanaša se na nevarne predmete, ki niso ustrezno zaščiteni ali izolirani).

KOT VRVI (FLEET ANGLE) - Kot, ki ga tvorita jeklena vrv in utor bobna ali vrvenice v ravnini, ki vsebuje jekleno vrv in je vzporedna bobnu ali osi vrvenice. Glejte sliko 90 v delu B razdelka VIII.

STEZA (FOOTWALK) - Dostopna pot z ograjo in podlago za noge, pritrjena na most ali voziček, ki se uporablja za namene dostopa.

MERILNIK (GAUGE) - Vodoravna razdalja med središči tirnic mostu.