You are here

FIKSNA OS - DINAMIČNO

FIKSNA OS (AXLE, FIXED) - Gred, ki je pritrjena na čelni nosilec in okrog katere se vrti kolo.

VRTLJIVA OS (AXLE, ROTATING) - Gred, ki je pritrjena na kolo in se vrti v ležajih, ki so pritrjeni na čelni nosilec.

ŽIVLJENJSKA DOBA LEŽAJA (BEARING LIFE) - Osnovna življenjska doba (B-10) ležaja brez trenja je najmanjša pričakovana življenjska doba v urah za 90 % ležajev, ki delujejo pri določeni hitrosti in obremenitvi.

ŽIVLJENJSKA DOBA LEŽAJA Z MAZANJEM (BEARING, LIFETIME LUBRICATED) - Ležaj brez trenja, ki je dobavljen s tesnili in visoko stabilno mastjo, odporno proti oksidaciji, kar omogoča delovanje ležaja brez ponovnega mazanja v obdobju, ki ni krajše od navedene osnovne življenjske dobe (B-10).

ŠKRIPČEVJE (BLOCK, LOAD) - Sestav kavlja, vrtljivega člena, ležajev, vrvenic, zatičev in okvirja, ki visi na dvižnih vrveh. Pri kratkem škripčevju so kavelj in vrvenice nameščeni na istem vrtljivem členu. Pri dolgem škripčevju so kavelj in vrvenice nameščeni na ločenih členih. (Podporni člen za vrvenice se imenuje zatič vrvenice, podporni člen za kavelj pa se imenuje tečaj.)

ZGORNJE ŠKRIPČEVJE (BLOCK, UPPER) - Fiksni sestav vrvenic, ležajev, zatičev in okvirja, ki se nahaja na prečnih nosilcih vozička ter podpira škripčevje in tovor s pomočjo vrvi.

PODSTAVNI VOZIČEK (BOGIE) - Kratek čelni nosilec, ki je pritrjen na konec enega nosilca (ali na povezovalni člen, če je uporabljenih več podstavnih vozičkov za en nosilec). Ta vrsta čelnega nosilca se uporablja, ko so zaradi oblike žerjavne proge potrebna več kot štiri kolesa na žerjavu.

PODSTAVNI VOZIČEK ZA IZENAČITEV (BOGIE, EQUALIZING) - Kratek čelni nosilec, ki je gibljivo povezan z enim nosilcem (ali povezovalnim členom) s pomočjo zatiča, ki omogoča nihanje čelnega nosilca za izenačitev obremenitve na dveh kolesih nosilca. Ta konstrukcija uporablja zelo trdne vezne droge med nosilci.

FIKSNI PODSTAVNI VOZIČEK (BOGIE, FIXED) - Kratek čelni nosilec, ki je trdno povezan z enim nosilcem. Med nosilci je uporabljen gibljivi vezni drog, kar omogoča izenačitev obremenitve koles s torzijsko deformacijo nosilcev in upogibanjem veznega droga.

ZAVORA NA VRTINČNI TOK (BRAKE, EDDY CURRENT) - Naprava za nadzor hitrosti tovora pri dviganju ali spuščanju z dodatno obremenitvijo motorja. Ta obremenitev je rezultat vzajemnega delovanja magnetnih polj, ki jih proizvaja nastavljivi enosmerni tok v statorskih tuljavah in inducirani tokovi v rotorju.

ROČNA ZAVORA (BRAKE, PARKING) - Torna zavora za most ali voziček, ki se samodejno sproži ob prekinitvi električnega napajanja žerjava.
USLOČENOST (CAMBER) - Rahla navpična ukrivljenost nosilcev navzgor, ki delno izravna deformacijo zaradi nazivne obremenitve in teže delov žerjava.

ODMIK (CLEARANCE) - Najmanjša razdalja od katerega koli dela žerjava do točke najbližje ovire.

NAČINI NADZOROVANEGA ZAVIRANJA (CONTROL BRAKING MEANS) - Metoda uravnavanja hitrosti spuščanja tovora z odstranjevanjem energije iz premikajočega se tovora ali prenosom energije v nasprotno smer.

NASPROTNI NAVOR (COUNTERTORQUE) - Metoda uravnavanja hitrosti, pri kateri je napajanje motorja obrnjeno, tako da motor razvije navor v nasprotni smeri vrtenja.

DINAMIČNO (DYNAMIC) - Metoda uravnavanja hitrosti z uporabo motorja kot generatorja, pri čemer se energija razprši v upornikih.