You are here

žerjav s talnim krmiljenjem - polportalni žerjav

žerjav s talnim krmiljenjem (crane, floor-operated): upravljavec ima nadzor nad premikanjem tega žerjava z uporabo krmilnikov, ki visijo z žerjava v viseči krmilni postaji;

žerjav za ravnanje s staljenim materialom (crane, molten-material-handling): to je vrsta mostnega žerjava, ki se uporablja za ulivanje ali prevoz staljenega materiala;

portalni žerjav (crane, gantry): nosilni most vozička ali vozičkov je trdno podprt na dveh ali več nogah, ki se pomikajo po fiksnih tirnicah ali drugi progi, razen tega pa je zelo podoben mostnemu žerjavu;

ročno krmiljen žerjav (crane, manually operated): mehanizem za premikanje tega žerjava poganja ročno vlečenje brezkončne verige ali premikanje tovora ali kavlja, na enak način pa se lahko poganja tudi dvižni mehanizem žerjava;

zunanji žerjav (crane, outdoor): žerjav (portalni ali mostni žerjav), ki se uporablja na prostem in ga ni mogoče skladiščiti v območju, zaščitenem pred vremenom. Čeprav je notranji žerjav mogoče redno uporabljati na prostem, vseeno ni opredeljen kot zunanji žerjav;

žerjav na električni pogon (crane, power-operated): žerjav na pnevmatski, električni, hidravlični pogon ali pogon z notranjim izgorevanjem;

krožno dvigalo (crane, polar): žerjav (portalni ali mostni), ki se lahko premika po krožni progi;

daljinsko krmiljen žerjav (crane, remote-operated): žerjav, katerega premikanje upravljavec krmili s krmilniki v upravljalni postaji, ki ni pritrjena na žerjav, ampak je prenosna;

žerjav s krmiljenjem na ploščadi (crane, pulpit-operated): žerjav, katerega premikanje upravljavec krmili s krmilniki, ki so nameščeni na premični ali fiksni ploščadi ali v kabini, ločeni od žerjava ali kontrolne sobe;

mostni žerjav (crane, overhead): žerjav s premičnim mostom z enim ali več nosilci, ki se premika po fiksni konstrukciji žerjavne proge in na katerem je nameščen fiksni ali premični dvižni mehanizem;

polportalni žerjav (crane, semigantry): portalni žerjav, katerega en konec mostu je dvignjen s čelnim nosilcem, ki se premika po dvignjeni progi ali tirnici, drugi konec mostu pa je trdno dvignjen na eni ali več nogah, ki se premikajo po fiksni progi ali tirnici.