You are here

zaviranje, pnevmatski žerjav, portalni žerjav z nosilcem

pnevmatsko zaviranje (braking, pneumatic): ta metoda uravnava ali zmanjšuje hitrost z uporabo stisnjenega plina;

konzolni okvir (cantilever frame): uporablja se za podporo vozička stenskega žerjava in se šteje za del konstrukcije;

normalna kabina (cab, normal): to je prostor za upravljavca, ki se uporablja za upravljanje žerjava s kabino;

nadzorna plošča (control panel): sestav komponent, kot so statične, magnetne, pnevmatske, hidravlične in druge komponente, ki uravnavajo pretok energije v ali iz motorja ali druge opreme kot odgovor na krmilnika s potisnim gumbom, glavnega stikala, samodejnega programa, daljinskega upravljalnika ali druge podobne naprave;

delovno zaviranje (braking, service): ta metoda upočasni premikanje žerjava med normalnim obratovanjem;

žerjav s krmiljenjem iz kabine (crane, cab operated): ti žerjavi uporabljajo krmilnike v kabini, s katerimi upravlja upravljavec žerjava in so povezani z žerjavom za krmiljenje premikanja žerjava;

kabina (cab): to je prostor za upravljavca, ki se uporablja za upravljanje žerjava;

ročni krmilnik (controller, manual): krmilnik, katerega glavne funkcije izvajajo ročno upravljane naprave;

most (bridge): del žerjava, ki je sestavljen iz veznih drogov, čelnih nosilcev, stez, enega ali več nosilcev ter pogonskega mehanizma, ki se uporablja za prenos vozička ali v nekaterih primerih vozičkov;

ogrodje kabine (cab, skeleton): to je prostor za upravljavca, ki se ponavadi uporablja za redko upravljanje običajnega žerjava s talnim krmiljenjem ali daljinsko krmiljenega žerjava iz kabine;

odbojnik (blažilnik) (bumper (buffer)): ta naprava se uporablja za blaženje trka, ko premikajoči se voziček ali žerjav dosežeta konec dovoljene poti ali ko pride do stika med dvema premikajočima se vozičkoma ali žerjavoma. Pogosto je povezana z vozičkom, zaustavljalnikom na žerjavni progi ali mostom;

odmik (clearance): razdalja med najbližjo oviro in katerim koli delom žerjava;

zbiralniki toka (collectors, current): to so kontaktne naprave za zbiranje toka iz prevodnikov na mostu ali žerjavni progi;

prevodniki na mostu (conductors, bridge): te naprave so električni prevodniki, ki prenašajo energijo in krmilne signale do vozička oz. vozičkov in so pogosto nameščene ob konstrukciji mostu žerjava;

prevodniki na žerjavni progi (glavni) (conductors, runway (main)): ti električni prevodniki prenašajo energijo in krmilne signale do žerjava in so pogosto nameščeni ob žerjavni progi;

krmilnik (controller): to je lahko naprava ali skupina naprav, ki na vnaprej določen način regulirajo energijo, ki se neposredno dovaja opremi, s katero so povezane;

regenerativno zaviranje (braking, regenerative): metoda, pri kateri se električna energija, ki jo proizvaja motor, dovaja nazaj v sistem napajanja, kar omogoča zmanjševanje hitrosti;

vzmetno vračanje krmilnika (controller spring return): ko je sproščen, se bo ta krmilnik samodejno vrnil v nevtralni, izklopljen položaj;

premik mostu (bridge travel): pojavi se, ko se žerjav pomika vzporedno z žerjavno stezo;

samodejni žerjav (crane, automatic): po zagonu ta žerjav deluje na podlagi prednastavljenega cikla ali ciklov;

žerjav (crane): ta stroj je zasnovan za spuščanje in dvigovanje tovora in vodoravno premikanje tovora ter je opremljen z dvižnim mehanizmom, ki je ključni del stroja;

portalni žerjav z nosilcem (crane, cantilever gantry): polportalni ali portalni žerjav, pri katerem ogrodje ali nosilci mostu prečno segajo čez žerjavno progo na eni ali obeh straneh.