You are here

škripčevje - vrvenica

škripčevje (load block): sestav obešala ali kavlja, ležaja, vrtljivega člena, zatičev, okvirja in vrvenic, ki visi na škripčevju ali dvižni vrvi. To vključuje vse priključke, ki so naviti na dvižne vrvi;

morati (shall): beseda, ki se uporablja, kadar je pravilo potrebno in ga je treba upoštevati;

običajni obratovalni pogoji (za žerjave s krmiljenjem iz kabine) (normal operating conditions (of cab-operated cranes)): v takšnih pogojih so funkcije, ki jih izvaja žerjav, v okviru prvotno načrtovanega obsega. V teh primerih je upravljavec pri krmilnih napravah za upravljanje žerjava, na žerjavu pa ni drugih oseb;

viseča krmilna postaja (pendant station): to so krmilni elementi, ki visijo z enote in se uporabljajo za upravljanje žerjava s tal;

običajni obratovalni pogoji (za žerjave s talnim krmiljenjem) (normal operating conditions (of floor-operated cranes)): v takšnih pogojih so funkcije, ki jih izvaja žerjav, v okviru prvotno načrtovanega obsega. V teh primerih se upravljavec ne nahaja pri krmilnih napravah za upravljanje žerjava, ki so pritrjene na žerjav, na žerjavu pa ni nobene osebe;

servisna ploščad (service platform): s pomočjo servisne ploščadi delavci izvajajo popravila, preglede, vzdrževanje in prilagoditve žerjavov;

glavno dvigalo (main hoist): to je primarni dvižni mehanizem, ki se uporablja za spuščanje, premikanje v prostem teku in dvigovanje nazivnega tovora.

mehanski pogon brez premikanja v prostem teku (noncoasting mechanical drive): ko napajanje ni na voljo, ta pogon samodejno zmanjša hitrost mostu ali vozička;

deli linije (parts of line): to je število linij vrvi, ki držijo škripčevje;

običajni obratovalni pogoji (za daljinsko krmiljene žerjave) (normal operating conditions (of remote-operated cranes)): v takšnih pogojih so funkcije, ki jih izvaja žerjav, v okviru prvotno načrtovanega obsega. V teh primerih je upravljavec pri krmilnih napravah za upravljanje žerjava, krmilni elementi pa niso povezani z žerjavom;

preobremenitev (overload): (glejte odstavek 2-3.2.1.1) kakršna koli obremenitev, ki presega nazivno obremenitev;

usposobljena oseba (qualified person): oseba z obširnimi izkušnjami, usposobljenostjo in znanjem, ki ima strokovni certifikat ali priznano diplomo iz ustreznega področja ter je izkazala sposobnost uspešnega razreševanja ali odpravljanja težav, povezanih z delom in področjem;

zaklep/opozorilna tablica (lockout/tagout): namestitev opozorilne tablice ali zaklepa na napravo za izolacijo energije na podlagi vzpostavljenega postopka;

primarna naprava za zgornjo omejitev (primary upper-limit device): ko je aktivirana, ta glavna naprava omejuje premikanje v navpični smeri navzgor;

navitje (reeving): v tem sistemu se vrv navija okrog bobnov ali vrvenic;

naprava za pometanje tirnic (rail sweep): ta naprava, ki se nahaja pred vodilnimi kolesi žerjava in je pritrjena na žerjav, se uporablja za odstranjevanje ovir;

glavni voziček (main trolley): ta voziček je povezan s kabino za upravljavca;

nazivna obremenitev (zmogljivost) (rated load (capacity)): to je najvišja obremenitev, določena s strani proizvajalca, za katero je posamezno dvigalo ali žerjav izdelan;

proga: žerjav se premika po tem sestavu gredi, tračnic, konzol, ogrodij in nosilcev;

vrvenica (sheave): to je škripec ali kolo z utori, ki se uporablja z vrvjo za spreminjanje mesta uporabe in smeri vlečne sile.