You are here

rezervni žerjav - obremenitev

rezervni žerjav

obremenitev

slika 5  stenski žerjav

rezervni žerjav (crane, standby): ta žerjav se po potrebi uporablja občasno ali v presledkih in ni redno v uporabi;

normalno delovanje žerjava (crane service, normal): kadar žerjav obratuje pri manj kot 85 odstotkih nazivne obremenitve in delovanje žerjava vključuje največ deset dvižnih ciklov na uro (z izjemo posameznih primerov dvigovanja);

pooblaščena oseba (designated person): oseba, ki jo je izbral ali imenoval delodajalec (ali predstavnik delodajalca) in je usposobljena za izvajanje določenih opravil;

izravnalnik (equalizer): če sta dolžina ali razteg vrvi neenakomerna, ta naprava to izravna;

premikanje dvigala (hoist motion): vrsta premikanja za spuščanje ali dvigovanje tovorov;

točka zdrsa (drift point): ko je napajanje motorja izključeno, ta točka na ročnem krmilniku ali glavnem stikalu za premikanje ohranja sproščeno zavoro, kar omogoča premikanje v prostem teku;

lokacije razreda I (class I locations): v zraku so lahko prisotni vnetljivi hlapi ali plini v dovolj velikih količinah, da povzročijo vnetljive ali eksplozivne mešanice na teh lokacijah;

lokacije razreda II (class II locations): prisoten je gorljiv prah, zaradi česar so ta območja nevarna;

lokacije razreda III (class III locations): lahko vnetljiva vlakna ali leteči delci, zaradi katerih so ta območja nevarna, čeprav ta vlakna ali leteči delci verjetno ne bodo v suspenziji v zraku v dovolj velikih stopnjah, da bo povzročili vnetljive mešanice;

omejitvena naprava (limit device): ta naprava obratuje z določenim gibanjem ali delom dvigala, mostu ali vozička na motorni pogon z namenom omejevanja premikanja;

stenski žerjav (crane, wall): žerjav s konzolnim okvirjem, ki je lahko opremljen z vozičkom in je dvignjen na stebrih stavbe ali stranski steni. Ta vrsta žerjava obratuje na progi, ki je povezana s stebri ali stransko steno ter je namenjena premikanju;

kavelj z zatičem (hook, latch-equipped): ta kavelj ima mehansko orodje, ki zapre odprtino na vratu kavlja;

zahtevno delovanje žerjava (crane service, severe): če težko ali normalno delovanje žerjava vključuje neobičajne obratovalne pogoje;

boben (drum): vrvi so navite okrog tega valjastega dela za spuščanje ali dvigovanje tovora;

vezni drog (end tie): ta konstrukcijski del povezuje konce nosilcev mostu in ohranja kvadratno obliko mostu;

izpostavljen (exposed): kadar lahko nekdo neprevidno pride v stik z nevarnim predmetom zaradi pomanjkljive izolacije ali varovala;

noga portalnega žerjava (gantry leg): ta konstrukcijski del dviguje vezni drog ali nosilec mostu s praga;

nevarne (opredeljene) lokacije (hazardous (classified) locations): na teh območjih obstaja nevarnost požara ali eksplozije. Glede na lastnosti vnetljivih tekočin, plinov ali hlapov oz. gorljivih vlaken ali prahu, ki so lahko prisotni, in verjetnosti, da bo prisotna gorljiva ali vnetljiva koncentracija ali količina, so ta območja nato razvrščena v različne razrede (glejte Nacionalni električni zakonik (NEC), ANSI/NFPA 70)

dvižne naprave (lifting devices): magneti, pritrdilne nakladalne žlice, grabeži in druge dodatne naprave, ki so potrebne za lažje ravnanje z določenimi tovori in ki niso napeljane na dvižne vrvi. Pri nazivni obremenitvi je treba upoštevati težo teh naprav;

težko delovanje žerjava (crane service, heavy): kadar delovanje žerjava vključuje več kot 10 dvižnih ciklov na uro ali 85 do 100 odstotkov nazivne obremenitve kot del rednega določenega postopka;

dvigalo (hoist): te enote stroja se uporabljajo za spuščanje ali dvigovanje tovorov;

tovor: skupna naložena teža na kavlju ali škripčevju.