You are here

Slovar izrazov v zvezi z žerjavi

neobičajni obratovalni pogoji - mehansko zaviranje

neobičajni obratovalni pogoji (abnormal operating conditions):  neugodne ali škodljive okoljske razmere za obratovanje žerjava, na primer: korozivni plini, izpostavljenost neugodnim vremenskim razmeram, izjemno nizke ali visoke temperature ozračja, nevarne lokacije za dvigovanje ter vlažna ali prašna ozračja;

držalo (mostnega žerjava) ((the overhead crane) boom): vodoravni del, ki omogoča dvigovanje in spuščanje tovora na točki, ki ni neposredno pod bobnom dvigala ali vozičkom in je nameščen na vozičku;

držalo (portalnega žerjava) ((the gantry crane) boom): podaljšek proge vozička, ki se pogosto uporablja za pridobivanje odmika za pomikanje portalnega žerjava, tako da se zloži ali dvigne;

upravni ali regulatorni organ (administrative or regulatory authority): če vladne pristojnosti ni na voljo, je to delodajalec, če pa je vladna pristojnost na voljo, je to vladna agencija;

zavora (brake): naprava razen motorja, ki uporablja napajanje ali trenje za prekinitev ali začasno zaustavitev premikanja;

hidravlično zaviranje (braking, hydraulic): metoda uravnavanja ali zmanjševanje hitrosti na podlagi izpodrivanja tekočine;

zaviranje z nasprotnim navorom (protitočno zaviranje) (braking, counter torque (plugging)): ta metoda uravnava hitrost, tako da obrne polarnost linijske napetosti ali faznega zaporedja motorja in razvije navor v nasprotni smeri vrtenja motorja;

zadrževalna zavora (brake, holding): torna zavora, ki se uporablja za dvigalo in se sproži samodejno, obenem pa preprečuje premikanje, ko je napajanje zavore izklopljeno;

mehanska zavora za tovor (brake, mechanical load): torna zavora, ki se sproži samodejno z namenom nadziranja tovorov pri spuščanju. Medtem ko za spuščanje tovora potrebuje navor motorja, pa ta enosmerna naprava pri dvigovanju tovora dodatno ne obremenjuje motorja;

dinamično zaviranje (braking, dynamic): ta metoda uravnava hitrost, tako da motor spremeni v generator, proizvedena energija pa se razprši v upornike;

načini zaviranja (braking means): naprava ali metoda, ki uporablja bodisi napajanje bodisi trenje za zadržanje ali zaustavitev premikanja.;

zaviranje z vrtinčnim tokom (braking, eddy current): ta metoda zmanjšuje ali uravnava hitrost z uporabo zavore za tovor z električno indukcijo;

nadzorovano zaviranje (braking, control): ta metoda uravnava hitrost s prenosom energije v nasprotno smer ali odstranjevanjem energije iz premikajočega se tovora;

imenovan (appointed): kadar predstavnik delodajalca ali delodajalec izrecno dodeli posamezne odgovornosti; pooblaščen (authorized): kadar regulatorni organ ali pravilno ustanovljen upravni organ imenuje posameznika;

pomožno dvigalo (auxiliary hoist): rezervna enota, ki se uporablja za dvigovanje pri višjih hitrostih in z nižjimi dovoljenimi obremenitvami kot pri večini primarnih dvigal;

zaviranje v sili (braking, emergency): ta metoda se uporablja za upočasnjevanje pogona, kadar napajanje ni na voljo. Zavorna sila se vzpostavi kot rezultat dejanja upravljavca ali v nekaterih primerih tudi samodejno, če je napajanje pogona prekinjeno.

mehansko zaviranje (braking, mechanical): metoda, ki uporablja trenje za uravnavanje ali zmanjševanje hitrosti.