You are here

Skrb za življenjski cikel žerjavov

Skrb za življenjski cikel žerjavov

Skrb za življenjski cikel je sistematski, dosleden, izčrpen in strokoven pristop k vzdrževanju, ki ga podpirajo orodja in procesi svetovnega slovesa.

Najvišja vrednost življenjskega cikla je rezultat maksimalnega povečanja produktivnosti v času delovanja poleg zmanjšanja stroškov izpadov delovanja. Prepričani smo, da zgolj vzdrževanje delovanja vaših žerjavov ne zadostuje. Prav tako vam moramo pomagati doseči največjo produktivnost med vsako izmeno. Prizadevamo si zagotoviti izmerljiva izboljšanja varnosti in produktivnosti, o katerih je mogoče poročati in ki jih je mogoče pregledovati, tako da se donosnost naložbe predstavi tudi vam.

Naši strokovnjaki za žerjave uporabljajo metodo za ocenjevanje tveganj in priporočila ter svetovalno načrtovanje in proces pregleda kot vodilo k nenehnemu izboljševanju varnosti in produktivnosti.

Pregledi in preventivno vzdrževanje prepoznavajo tveganja in priložnosti za izboljšanje ter podpirajo skladnost s predpisi in standardi.

Popravljalno vzdrževanje in nadgradnje obravnavajo težave s področja varnosti in produktivnosti ter izkoriščajo priložnosti za izboljšave.

Svetovalne storitve vas vodijo pri sprejemanju odločitev in razkrivajo kritične težave s pomočjo napredne tehnologije in usposobljenih strokovnjakov, kadar je potreben podrobnejši pregled žerjava in njegovih sestavnih delov.

Storitve posodabljanja podaljšujejo gospodarsko življenjsko dobo opreme in dosegajo povečanje kapacitete, hitrosti, zmogljivosti in nadzora tovora.

Nova oprema za zagotavljanje nove ali nadomestne opreme.