You are here

Usposabljanje upravljavcev žerjavov

Eden najenostavnejših in stroškovno najbolj učinkovitih načinov za izboljšanje varnosti in storilnosti ter zmanjšanje stroškov vzdrževanja je usposabljanje upravljavcev žerjavov.

V nesrečah žerjavov se poškodujejo upravljavci, delavci na delovišču in celo ljudje v bližini. Večina nesreč z žerjavi je posledica človeške napake, ki lahko ogrozi varnost in povzroči nenadzorovan izpad delovanja. Število nesreč je mogoče zmanjšati oz. jih preprečiti z ustreznim usposabljanjem in uporabo žerjava.

Usposabljanje upravljavcev žerjavov je namenjeno upravljavcem žerjavov in nadzornemu osebju, odgovornemu za dnevno obratovanje in varno delovanje žerjavov. Na usposabljanju udeleženci pridobijo praktično znanje, s katerim lahko pomagajo zmanjšati napake upravljavcev, ki lahko povzročijo nepotreben izpad delovanja. Na usposabljanju upravljavcev žerjavov pridobijo tudi dodatno znanje, s katerim lažje preprečijo hude poškodbe osebja zaradi nepravilnega krmiljenja žerjava. Udeleženci se seznanijo z lokalnimi zahtevami za delovanje žerjavov.

Izčrpno usposabljanje upravljavcev in tečaji o varnosti žerjavov

Varnost je v podjetju Konecranes na prvem mestu. Ponujamo obširno specializirano usposabljanje in navodila za svoje tehnike in pregledovalce, pa tudi za vaše servisno osebje in upravljavce žerjavov. Udeleženci se seznanijo z lokalnimi zahtevami za delovanje žerjavov, obravnavane pa so tudi te teme:

• Funkcije vseh glavnih sestavnih delov in sestavov žerjava
• Usposobljenost in najmanjše zahteve za upravljavca žerjava
• Postopek dnevnega pregleda žerjava, ki ga zahtevajo lokalni upravni organi
• Štiri pravila varnega in strokovnega upravljanja žerjava
• Natančno opazovanje tovora in dvigovanje
• Ustrezne tehnike za zmanjšanje nihanja tovora
• Priporočeni ročni signali
• Osnovni montažni postopki za pritrjevanje tovora na kavelj

Usposabljanje upravljavcev žerjavov je primerno za novo osebje, sezonske delavce ali za osvežitev znanja. Ponujamo usposabljanje na mestu uporabe. Poleg tega imamo v ZDA inštitut Konecranes Training Institute, v Združenem kraljestvu pa šolo za usposabljanje. Če želite poiskati tečaje usposabljanja za svoje območje, se obrnite na lokalno servisno podružnico.