You are here

Pregled sklopke

Mehanska sklopka med motorjem dvigala in ohišjem gonila dvigala je še en pomemben del za varno delovanje dvižne opreme. Okvara sklopke dvigala lahko povzroči padec tovora.

Sklopka se razstavi, nato pa se odstrani stara mazalna mast. Sledi vizualni pregled površine. Po pregledu je morda treba izvesti nedestruktivno preskušanje. Sklopke, ki so težko dosegljive, je priporočljivo zamenjati. Ustrezna poravnava, montaža in mazanje sklopke so bistvenega pomena za njeno življenjsko dobo.