You are here

Analiza zanesljivosti žerjava

Kakšna je preostala življenjska doba žerjava?

Analiza zanesljivosti žerjava (CRS) je inženirska ocena trenutnega stanja žerjava, ki poda teoretično oceno njegove preostale življenjske dobe. Analiza pregleda strukture, mehanske dele in električne sisteme ter izpostavi morebitne zahteve glede vzdrževanja in posodobitev.

Vsi žerjavi imajo omejeno življenjsko dobo

Analizo zanesljivosti žerjava lahko na primer izvedete, ko niste prepričani, ali žerjavi izpolnjujejo zahteve pri povečani proizvodnji ali če uporabljate žerjav za namene, za katere ni bil prvotno predviden. Če imate težave z varnostjo ali niste prepričani, ali je čas za posodobitev, z analizo CRS pridobite potrebne informacije.

Postopek CRS

• Ekipa strokovnjakov iz podjetja Konecranes opazuje proizvodno in delovno okolje žerjava
• Podrobno se oceni splošno stanje struktur in sestavnih delov žerjava s poudarkom na varnosti, storilnosti, zanesljivosti, uporabnosti in preostali življenjski dobi
• Opravijo se pogovori z upravljavci in vzdrževalnim osebjem in pregleda se vsa ustrezna dokumentacija
• Ekipa pripravi podrobno poročilo in nadaljnja svetovanja o vzdrževanju, posodobitvah in prihodnjih naložbah