You are here

Rutinsko vzdrževanje za mostne žerjave in dvigala

Z REDNIM RUTINSKIM VZDRŽEVANJEM LAHKO ZMANJŠATE OBRABO SESTAVNIH DELOV

Rutinsko vzdrževanje je zasnovano za izvajanje vzdrževalnih del, kot na primer prilagajanje in mazanje, ki jih je v svojih navodilih za vzdrževanje določil proizvajalec. Z rednim rutinskim vzdrževanjem lahko zmanjšate obrabljenost sestavnih delov in preprečite nenačrtovane zaustavitve proizvodnje ter ohranite delovanje in razpoložljivost opreme.

Z vami sodelujemo pri določanju pogostosti izvajanja rutinskih vzdrževalnih del za vsak žerjav

Z vami se posvetujemo glede prilagajanja rutinskega vzdrževanja po meri, ki je odvisno od mesta proizvodnje in vrste opreme. Rutinsko vzdrževanje je pomemben del našega programa preventivnega vzdrževanja »CARE«.