You are here

Pregledi skladnosti za mostne žerjave

PREGLEDI SKLADNOSTI: SKLADNOST Z ZAKONODAJO

Družba Konecranes je postala svetovna vodilna sila na področju servisiranja žerjavov, saj se vedno osredotoča na stranke ter poseduje strokovno znanje in izkušnje glede lokalnih zahtev za izvajanje inšpekcijskih pregledov. V državah, kjer normativne zahteve za preglede skladnosti niso določene, ali v primeru, ko potrebujete pregled, ker želite ugotoviti stanje vaše opreme, ponujamo različne vrste pregledov, ki temeljijo na priporočilih proizvajalca ter naših izkušnjah in strokovnem znanju iz te panoge.

Pregledi skladnosti so oblikovani tako, da se zagotovi skladnost s predpisi, ki jih določijo vladni organi.

Razumemo vaše zahteve. Prav zato se na področju pregledovanja žerjavov ločimo od drugih.

Če se pregled skladnosti opravi samo enkrat letno, to še ne pomeni, da je vaša oprema ustrezna. Predpisi v večini držav ter najboljše prakse v tej panogi zahtevajo veliko več. Predpisi pogosto zahtevajo izvajanje preventivnih vzdrževalnih del, odpravo pomanjkljivosti, preglede za določanje življenjske dobe, splošne servise, tehnične ocene in obremenitvene teste. Družba Konecranes nudi izvajanje pregledov skladnosti in preventivnih vzdrževalnih del ter za vas lahko opravi eno ali obe vrsti pregledov, odvisno od lokalnih predpisov.