Pregledi in preventivno vzdrževanje žerjavov

Certificirani pregledovalci in usposobljeni tehniki družbe Konecranes natančno ocenijo stanje vaše opreme. Ocenijo tveganja, določijo možnosti za izboljšavo in podajo priporočila.

Aktiven program preventivnega vzdrževanja je zelo pomemben za izboljšanje varnosti in storilnosti. Preventivno vzdrževanje lahko zmanjša čas nedelovanja opreme in poveča njeno zanesljivost. Ustvarimo proaktiven načrt vzdrževanja po meri, ki temelji na vaši opremi, uporabi in ciklu obremenitve.

crane_inspections_and_pm.png

Globalni pristop k upravljanju vzdrževalnih del

Preventivna vzdrževalna dela določijo tveganja in možnosti za izboljšavo. Naše obsežne izkušnje in strokovno znanje omogočajo, da preventivno vzdrževanje prilagodimo priporočilom posameznih proizvajalcev.

Rutinsko vzdrževanje, kot na primer prilagajanje in mazanje, se izvaja zato, da vaša oprema nemoteno deluje, pri tem pa se upoštevajo tudi navodila za vzdrževanje, ki jih je določil proizvajalec.

Pregledi skladnosti so zasnovani v skladu z ustreznimi predpisi. Naši usposobljeni pregledovalci in tehniki so strokovnjaki na področju lokalnih predpisov. V nekaterih državah je treba v zvezi s predpisi za pomoč prositi tretjo osebo.

Te pomembne naloge pregledovanja in preventivnega vzdrževanja so del servisnih izdelkov. Naši izdelki skupaj oblikujejo naše servisne programe.

global_approach_to_crane_maintenance.png

Servisni izdelki, ki so prilagojeni vašim zahtevam

V večini držav naše načrtovano vzdrževanje MAINMAN™ združuje preventivne vzdrževalne preglede z rutinskimi vzdrževalnimi deli in predstavlja osnovo za naš program preventivnega vzdrževanja »CARE«. Kjer je to dovoljeno, lahko opravimo tudi preglede skladnosti, pri čemer se zagotovi skladnost z lokalnimi predpisi.

V ZDA in Kanadi je ocenjevanje MAINMAN™ preventivni vzdrževalni pregled, ki je zasnovan tako, da pridobite poglobljeni vpogled v stanje svoje opreme. Ocenjevanje MAINMAN je temelj našega programa preventivnega vzdrževanja »CARE« in izpolnjuje zahteve periodičnega pregleda skladnosti. Poleg ocenjevanja MAINMAN vedno priporočamo še izvajanje rutinskega vzdrževanja.

service_products_tailored_to_your_requirements.png

Metoda tveganj in priporočil

Ne glede na vrsto izvajanega servisa, je metoda tveganj in priporočil gonilo naših ocenjevalnih in svetovalnih postopkov.

Sestavni del je pregledan, da se ugotovi njegovo stanje. Okvare, pomanjkljivosti in kršitve se zabeležijo, dodeli se jim ena od treh vrst tveganja: varnost, proizvodnja ali nedoločeno. Poleg tega lahko določite še vrsto možnosti za izboljšanje. Določijo se priporočena dejanja, ki jih obravnavamo skupaj z vami.

risk_and_recommendation_method.png

Naš svetovalni pristop

Samo družba Konecranes vam lahko vedno ponudi nasvet strokovnjakov. Kot del našega svetovalnega pristopa izvajamo naslednje ocene. 

Ocena varnosti
Ocena na stopnji opreme je oblikovana tako, da vas obvesti, če se pojavijo težave ali napake v zvezi z varnostjo, še preden tehnik odide oz. preden nadaljujete z uporabo opreme.

Ocene obiska in servisa
Te ocene na stopnji poteka ali lokacije dela vsebujejo vpogled v rezultate pregleda in vzdrževanja, identificirana tveganja in priporočena dejanja.

Poslovna ocena
Ta poslovna ocena vašega trenutnega programa vzdrževanja je usmerjena v prikaz donosnosti naložbe ter v spodbujanje izboljšav.

our_consultative_approach.png

Popoln dostop do podatkov o vaši opremi

Prek našega portala za stranke lahko preprosto dostopate do želenih in posodobljenih podatkov o servisu. Ta portal vam omogoča vpogled v poročilo o pregledu in servisu ter v servisne zahteve in zgodovino.

Odvisno od izbranega servisnega programa boste imeli spletni dostop do naslednjih elementov:

• prilagojena prijava in zmožnost ustvarjanja servisnih zahtev;
• servisne zahteve, ki prikazujejo odprta in zaključena dela ter dela v teku;
• servisni načrti z urniki obiskov glede na opremo;
• seznam aktivnih in predhodnih dogovorov;
• seznam registrirane opreme, razvrščene glede na lokacijo;
• izbrano poročilo o pregledu in druga poročila o servisu, ki jih izdaja družba Konecranes;
• podatki o oddaljeni storitvi TRUCONNECT®.

full_access_to_information.png

Svetovalne storitve dopolnjujejo vaše preglede in program preventivnega vzdrževanja

Nekateri sestavni deli, do katerih ni mogoče dostopati brez razstavljanja opreme, lahko predstavljajo nedoločeno tveganje. Družba Konecranes za odkrivanje skritih okvar uporablja vodilno tehnologijo in nedestruktivno preskušanje.

Pregled ohišja gonila: notranji sestavni deli so ocenjeni s pomočjo endoskopa in analize olja. V nekaterih primerih je treba ohišje gonila razstaviti, da se lahko izvede nedestruktivni preskus notranjih sestavnih delov.

Pregled sklopke: sklopke so za varno delovanje žerjava ključnega pomena in jih je treba v nekaterih primerih za pregled razstaviti.

Pregled kavlja/držala: z nedestruktivnim preskušanjem lahko odkrijete skrite okvare kljuke in držala.

Magnetni pregled vrvi RopeQ: notranji kabli, kabelski prameni in osrednji del, ki na prvi pogled niso vidni, so pregledani z elektromagnetno napravo.

consultation_services.png