You are here

Metoda tveganj in priporočil

Globalna mreža usposobljenih lokalnih tehnikov

Pristop, ki ga uporabljamo pri servisnih programih za žerjave

Z globalno mrežo usposobljenih lokalnih tehnikov in lastno metodo tveganj in priporočil je naš svetovalni pristop k izvajanju vzdrževalnih del na žerjavih edinstven.

Med izvajanjem metode tveganj in priporočil je vsak sestavni del pregledan, da se ugotovi njegovo stanje. Okvare, pomanjkljivosti in kršitve se zabeležijo, dodeli se jim ena od treh vrst tveganja: varnost, proizvodnja ali nedoločeno. Poleg tega lahko določite še vrsto možnosti za izboljšanje. Določijo se priporočena dejanja, ki jih obravnavamo skupaj z vami.

Najbolj kritična vrsta tveganja je varnostno tveganje, ki nakazuje na tveganje za nastanek poškodb ali nevarnih situacij. Če je prepoznano varnostno tveganje, oprema ni varna za uporabo, dokler je ne popravite ali povrnete njeno stanje v sprejemljivo. Proizvodno tveganje nakazuje na tveganje za prekinitev ali izpad proizvodnje zaradi možne okvare sestavnega dela. Nedoločeno tveganje nakazuje, da stanja v sklopu opravljenih servisnih del zaradi konfiguracije in ovir na strojih ni bilo mogoče preveriti z vizualnim pregledom. V primeru nedoločenega tveganja običajno priporočamo podrobnejši pregled sestavnih delov s svetovalnimi storitvami.

Ne glede na vrsto izvajane storitve je metoda tveganj in priporočil družbe Konecranes gonilo naših pregledov in svetovalnega pristopa, z njo pa dokumentiramo ukrepe za varnost in izboljšanje proizvodnje.