You are here

Industrijski internet

Industrijski internet

Pri družbi Konecranes želimo vašo opremo spremeniti v pametne stroje, ki bi se zavedali svojega stanja, ter te stroje povezati v mrežo in tako ustvariti sprotni pretok informacij za večjo varnost in storilnost.

Četrta industrijska revolucija: industrijski internet

Bistvo industrijskega interneta je niz tipal, ki zbirajo in analizirajo podatke za določene namene. Tako delovanje omogoča učinkovitost na tako visoki ravni, ki si je še pred nedavnim nismo mogli niti predstavljati.

V zgodovini se je storilnost večala zelo počasi in tudi izboljšave v življenjskem standardu so bile zelo majhne. Industrijska revolucija se je začela pred približno 200 leti z uvajanjem mehanske proizvodnje. Mišično moč, tako človeka kot živali, je nadomestila mehanska moč. Druga industrijska revolucija se je začela leta 1870, ko so v Cincinnatiju, Ohio (ZDA) v obratu za predelavo mesa prvič uporabili tekoči trak. Tako se je s pomočjo elektrike začel čas masovne proizvodnje. Avtomatizacija proizvodnega procesa se je začela sredi 70. let 20. stoletja, sedaj pa svet z vzponom industrijskega interneta vstopa v novo obdobje. Nekateri temu obdobju pravijo četrta industrijska revolucija oz. Industrija 4.0.

Industrijski internet je povezan z integracijo strojev s povezanimi tipali in programsko opremo. Vključuje obsežno preobrazbo globalne industrije in učinkuje tudi na različna področja vsakodnevnega življenja, vključno z načinom opravljanja mnogih poklicev. Industrijski internet številnim industrijskim panogam, kot so na primer letalstvo, železniški prevoz, energija, nafta in plin ter zdravstvo, prinaša večje hitrosti in boljšo učinkovitost. Obljublja celo večjo gospodarsko rast, več kakovostnejših delovnih mest ter boljši življenjski standard, ne glede na geografsko lokacijo.

Tri dimenzije industrijskega interneta

Industrijski internet združuje izboljšave dveh predhodnih revolucij: stroje, objekte, vozni park in mreže, ki so rezultat industrijske revolucije, ter inovacije na področju računalništva, informacijskih in komunikacijskih sistemov, ki so del nedavne internetne revolucije.

Jedro industrijskega interneta sestavljajo trije elementi
Pametni stroji: v obliki novih načinov povezovanja strojev, objektov, voznega parka in mrež prek naprednih tipal, krmilnih elementov in programske opreme.
Napredna analitika: izkoriščanje elementov, kot so analitika, napovedovalni algoritmi, avtomatizacija ter poglobljeno strokovno znanje na področju materialov in elektrotehnike za boljše razumevanje delovanja strojev in večjih sistemov.
Ljudje na delu: povezovanje ljudi, ne glede na to, kje so – v industrijskih obratih, pisarnah, bolnišnicah ali na poti – in ne glede na čas, tako pa želijo spodbuditi pametnejše oblikovanje, delovanje, vzdrževanje in nuditi kakovostnejše storitve ter zagotoviti boljšo varnost.

Povezovanje pametnih naprav, objektov, voznega parka in mrež z osebami na delu ali na poti odpira nove možnosti na področju optimizacije procesov ter potenciala za povečanje storilnosti in učinkovitosti. Poleg tega bi to spremenilo tudi konkurenčno ravnovesje in ostale panoge prisililo, da se hitro prilagodijo, če želijo preživeti. Hitrost tega procesa je odvisna od panoge, učinke pa bo moč čutiti v celotnem gospodarstvu, saj bo vedno več panog prevzemalo te nazore.

Industrial Internet Now – spletni forum z informacijami o tem, kako bo industrijski internet spremenil področje ravnanja z materiali.