Korektivno vzdrževanje in rekonstrukcije

Korektivno vzdrževanje se izvede po tem, ko je zaznana napaka. S tem želimo vaš žerjav obnoviti tako, da bo ponovno lahko opravljal svojo funkcijo. Pravočasno popravilo zaznanih okvar zmanjša verjetnost zasilnih servisnih posegov zaradi okvar. To področje pogosto urejajo predpisi.

Z rekonstrukcijami lahko preprosto in ugodno obstoječim mostnim žerjavom dodate najnovejše funkcije in tehnologije. Običajne rekonstrukcije vključujejo zamenjavo dvigala in sestavnega dela, kontrolo spreminjanja hitrosti, sistema oddaljenega radijskega nadzora in luči LED. Rekonstrukcije v primerjavi s postopkom posodabljanja običajno zahtevajo manj predhodnega načrtovanja in krajši čas nedelovanja opreme.

corrective_maintenance_and_retrofits.jpg

Načrtovana popravila žerjava

Popravilo znanih napak poveča varnost in je stroškovno učinkovito. Okvare sestavnih delov, ki jih strokovnjaki odkrijejo med pregledom ali preventivnim vzdrževanjem, se zabeležijo, o korektivnih dejanjih pa se nato posvetujejo z vami. V zvezi s popravilom žerjava in dvigala se dogovorimo za termin glede na vaš urnik proizvodnje, da je čas izpada delovanja opreme minimalen.

V času okvare se za nujna popravila lahko obrnete na nas.

planned_crane_repairs.png