You are here

Povezovanje podatkov, strojev in ljudi za zagotavljanje SKRBI ZA ŽIVLJENJSKI CIKEL V DEJANSKEM ČASU

Skrb za življenjski cikel je naš izčrpen in sistematski pristop k vzdrževanju, ki ga podpirajo orodja in procesi svetovnega slovesa. Da bi zagotovili skrb za življenjski cikel v dejanskem času, uporabljamo industrijski internet za povezovanje podatkov, strojev in ljudi. Podatke o uporabi in vzdrževanju združujemo s svojim znanjem in izkušnjami ter zagotavljamo vpoglede, ki našim strankam omogočajo optimiziranje njihovih operacij in dejavnosti vzdrževanja.

VZPOSTAVITEV POVEZAVE

Na terenu naši mobilni inšpektorji in tehniki dostopajo do podatkov o pregledih in vzdrževanju po naši metodi ocenjevanja tveganja in priporočil z uporabo naše programske opreme MAINMAN. Dostopajo lahko do podatkov o zgodovini vzdrževanja, uporabi opreme in delovanju ter poiščejo nadomestne dele in priročnike. 

Oddaljeno spremljanje TRUCONNECT® uporablja tipala za zbiranje podatkov o časih delovanja, zagonih motorja, delovnih ciklih in pogojih zaviranja. Opozorila so obvestila v obliki besedilnih sporočil ali e-pošte o dogodkih, kot so preobremenitve dvigal, zaustavitve v sili in presežene temperature.

Oddaljena podpora TRUCONNECT 24 ur na dan, 7 dni v tednu nudi globalno mrežo strokovnjakov in specialistov za žerjave, ki nudijo reševanje in odpravljanje težav, da se zmanjša čas nenačrtovanih izpadov.

ZAGOTOVITE SI VPOGLED

Stranke imajo dostop do portala yourKONECRANES.com. Podatki o uporabi, vzdrževanju in sredstvih so povezani in ponujajo pregled nad dogodki in dejavnostmi v poljubnem izbranem časovnem intervalu. Zbrane podatke za posamezno sredstvo ali celoten vozni park je mogoče pregledovati, analizirati in hitro omogočiti njihovo souporabo. Opazovanje nepravilnosti, vzorcev in trendov omogoča vpoglede in uporabnikom pomaga pri odločanju na podlagi dejstev.

Nepravilnosti se lahko pokažejo kot okvare, kot naprimer preobremenitve. Ti dogodki so nepravilnosti, ki jih je treba reševati, takoj ko do njih pride. Prvi korak pri ugotavljanju vzroka preobremenitve je podatek o času dogodka.

Vzorci pomagajo ugotoviti povezave med spremenljivkami. Na primer, opozorila o preobremenitvi ali zaustavitvi v sili ali čezmerni zagoni lahko nakazujejo, da upravljavec potrebuje dodatno usposabljanje, da se skrajša čas izpadov zaradi človeških napak in zmanjša tveganje za varnost. Ponavljajoče se pregrevanje motorja lahko nakazuje, da so potrebne spremembe v opremi ali procesu.

Študija trendov lahko pomaga določiti prednost korektivnih ukrepov in naložb. Analiziranje obnašanja podatkov podpira razvoj predvidevanja vzdrževanja.

OPTIMIZIRAJTE

Naš svetovalni pristop lahko olajša odločanje. Vzamemo si čas, da predstavimo svoje ugotovitve, ponudimo priporočila in se pogovorimo o tem, kako lahko vsako posamezno dejanje optimizira različne vidike vaših operacij in vzdrževanja.

  • skladnost s predpisi
  • evidence
  • načrtovanje in določanje prednosti vzdrževanja
  • dobava nadomestnih delov
  • uporaba opreme
  • usposabljanje upravljavcev
  • načrtovanje in utemeljitev kapitalskih naložb