You are here

Oddaljeno spremljanje TRUCONNECT® za žerjave

Vzpostavite povezavo s podatki svojega žerjava

Oddaljeno spremljanje TRUCONNECT uporablja tipala za zbiranje podatkov, kot so časi delovanja, zagoni motorja, delovni cikli in zaustavitve v sili, kar zagotavlja pregled nad uporabo žerjava. Omogoča tudi nadzor zavor in inverterja. Podatki se prenesejo na oddaljeni podatkovni center, kjer se zbirajo in so nato za stranke na razpolago na spletnem portalu yourKONECRANES.com.

Podatki storitve TRUCONNECT, ki so na voljo na yourKONECRANES.com, so naslednji:

  • Varnostne težave, kot so presežene temperature, poskusi preobremenitev in zaustavitve v sili
  • Statistika delovanja, kot so delovni cikli in ure delovanja
  • Ocene preostalega obdobja projektiranega delovanja (DWP) izbranih sestavnih delov, kot sta dvigalo in zavora dvigala

Varnostna opozorila se samodejno dostavijo prek e-pošte ali v besedilnih sporočilih in obveščajo določeno kontaktno osebje o izbranih dogodkih, ki ogrožajo varnost. 

Na voljo za celoten vozni park žerjavov

Oddaljeno spremljanje TRUCONNECT je trenutno na voljo za žerjave Konecranes CXT® za industrijske uporabe ter za žerjave SMARTON® in  žerjave projektirane za zahtevne uporabe. Razpoložljivost oddaljene povezave je vključena pri novi opremi Konecranes, vendar jo je mogoče naknadno vgraditi tudi na obstoječe industrijske žerjave.